Miras historie

Selskapet ble stiftet i 1991 for å gi engineering, vedlikehold og industrielle tjenester. Stiftelsen av Miras skyldtes omlegging og privatisering av det norske jernverket i Mo i Rana på slutten av 1980-tallet. De selskapene som danner grunnlaget for gruppen, hadde på den tiden akkumulert nesten 60 års erfaring som en del av det nasjonale stålverket i Mo i Rana.

Miras Industries var morselskapet til flere bedrifter. I 2010 fusjonerte Miras Solutions med Bergen Miras Solutions-baserte Nomaco, et selskap etablert av Hallvard Einevoll i 1994. Nomaco tilbyr isolasjons- og overflatebehandlinger, stillasleie og midlertidig bemanning. Miras Solutions ble januar 2018 fisjonert og består nå av tre selvstendige selskap, Miras Elektro, Miras Hydraulikk og Miras Solutions. Miras Solutions har to avdelinger fabrikasjon og surface.

Miras Solutions forenkler utviklingen av våre ansatte på tvers av selskapene, og nøkkelen til vår suksess vil være vårt fokus på talentutvikling.

Miras Solutions er ISO 1090-2: 2008 sertifisert. (KIWA, Norsk akkreditering)


Primærmarkeder

SUBSEA

Miras har levert produkter og tjenester til havbunnsinstallasjoner i flere år.

VEDLIKEHOLD OG MODIFIKASJON

Miras har levert tverrfaglige vedlikeholds- og modifikasjonstjenester til næringer i Norge siden 1989. Våre kunder krever de høyeste standarder for sikkerhet, kvalitet og utførelse.

POWER / ENERGY

Det er mange vannkraftverk i Nord-Norge, og Miras Solutions har levert tjenester til de fleste av disse anleggene. Fortsett vårt fokus er på fornybar energi, som vind og bølgekraft.

ANDRE INDUSTRIER

I tillegg til våre primære markeder har Miras Solutions levert produkter og tjenester til en rekke industrielle markeder som fiskeoppdrett, plastindustrien og andre.


De primære produktene og tjenestene våre kunder kjøper i dag er:

  • Konsulent / Engineering
  • Prosjekt / arbeidsledelse
  • Produksjon, stålbearbeiding og sveising
  • Vedlikehold og modifikasjoner
  • Piping
  • Isolasjon og overflatebehandling, stillas og midlertidig bemanning

Vår lokasjon

Vårt anlegg er 1000 m2 verksteder og hangarer

Miras Solutions

Vi er lokalisert i Mo i Rana. Vi er en stor og viktig organisasjon i vårt lokalsamfunn.

post@mirassolutions.no
+47 75 13 54 00